جمعه، آذر ۰۳، ۱۳۹۱

گردهمآئی و برگزاری میز اطلاعات


فراخوان


بیست و پنجم نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان را گرامی میداریم


گردهمآئی و برگزاری میز اطلاعات


خشونتهای خانگی  از یک سو و خشونتهای دولتی مثل زندان، شکنجه، تحقیر، تجاوز و کشتار زنان در ایران بصورت روزمره درآمده. زنان ما علاوه بر نداشتن حقوق مساوی انسانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدنی، برای دفاع از حقوق طبیعی خود نیز دستگیر و زندانی می شوند.
کمیته دفاع از حقوق زنان از فعالان حقوق بشر و آزادیخواهان برای یادآوری عزم همگانی مبارزه با خشونت علیه زنان در این مراسم، دعوت بعمل می آورد.

سکوت در مقابل این بی عدالتی ظلم مضاعفیست بر جامعه زنان ایران!

زمان برگزاری: شنبه  24 نوامبر 2012 ساعت 12.00 الی 13:00
محل برگزاری .هانوفر، کروپکه، روبروی دفتر استرا
Karmarschstraße , gegenüber Üstra (service Center City)
30159 Hannover

برگزار کننده: میترا کفایت حقیقی 015210502798

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق زنان 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر