چهارشنبه، مهر ۲۶، ۱۳۹۱

دستگیری گردانندگان چهار 'کلیسای خانگی' در استان فارس


خبرگزاری هرانا - ماموران امنیتی گردانندگان چهار "کلیسای خانگی" را در شهرهای شیراز و کوار استان فارس دستگیر کرده اند.
بنا به گزارش فارس، کلیساهای خانگی فعال در ایران، مکان هایی غیرعلنی برای برگزاری مراسم و تبلیغات مذهبی گروه هایی از مسیحیان هستند که حکومت ایران، آنها را به تلاش سازمان یافته برای تغییر دین مسلمانان متهم می کند.
در آذر ماه سال گذشته، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران، راه اندازی کلیساهای خانگی را "تهدیدی برای جوانان" در ایران دانست و از مقابله وزارت اطلاعات با این پدیده خبر داد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در مهرماه سال ۱۳۸۹ کلیساهای خانگی را از جمله ابزارهای دشمنان جمهوری اسلامی برای "ضعیف کردن دین در جامعه" دانست.
خبرگزاری فارس، در خبر امروز خود راجع به برخورد با کلیساهای خانگی در استان فارس، این کلیساها را غیرقانونی، مرتبط با "مؤسسه‌های تبلیغی صهیونیستی مستقر در خارج از کشور" و وابسته به آمریکا و بریتانیا دانسته است.

تاکنون بسیاری از ایرانیان فعال در کیساهای خانگی بازداشت و مجازات شده و بعضی از آنها به اتهام "ارتداد" با خطر اعدام مواجه شده اند.
در جدیدترین گزارش سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، فشار امنیتی حکومت جمهوری اسلامی بر کلیساها و "نوکیشان مسیحی" و بازداشت بیش از ۳۰۰ نفر از پیروان این دین طی دو سال گذشته مورد انتقاد قرار گرفته است.
به عقیده بسیاری از روحانیون مسلمان، پیروان این دین حق خارج شدن از اسلام را ندارند و در صورت این کار، "مرتد" محسوب می شوند که تاوان آن، حتی ممکن است مجازات مرگ باشد.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
  • اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
  • اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی: مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.
  • ماده ۲۶ و ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند و در کشورهائیکه اقلیتهای مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و بدین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا بزبان خود تکلم نمایند.
  • بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
  • بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
  • بخش الف ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:شرکت‌ در زندگی‌ فرهنگی‌ برای عموم، بایستی به رسمیت شناخته شود.
  • بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
  • ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود.
  • بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود.
  • بند ۱ و ۲ ماده ۲ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهره‌مند و برخوردار شوند، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگویند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر