چهارشنبه، مهر ۱۹، ۱۳۹۱

افزایش فشار و جداسازي زنداني زندانیان سیاسی زندان مرکزی سنندجدر طی چند هفته گذشته بدستور بازجویان وزارت اطلاعات ، جدا سازی
ومحدودیتهایبیشتری علیه زندانیان سیاسی زندان مرکزی سنندج به اجرا گذاشته
شده است.

زندان مرکزی سنندج، با توجهه به حساس بودن این زندان چه از نظر تعداد
زندانیان سیاسی و عقیدتی و اینکه میتوان گفت این زندان مرکز نگهداری
بیشترین فعالین در بند کورد میباشد. و در این چند سال اخیر همواره بیشترین
اخبار زندانیان کورد را در دربر داشته وهمواره جو زندان مرکزی سنندج کماکان
مملوء از فشار و رفتارهای سلیقه ای با زندانیان سیاسی و عقیدتی میباشد.

بنا به گزارش اعضای کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، طی چند هفته
گذشته بدستور اداره اطلاعات شهر سنندج محدودیت و فشارهای علیه زندانیان
سیاسی کرد در این زندان اعلام شده که تمامی زندانیان سیاسی سرشناس در این
زندان به عنوان مثال هر یک از عدنان حسن پور ، انور حسین پناهی ، حبیب
لطیفی و تعداد دیگری که در بند دو پاک این زندان هم اتاق بودند به دستور
اداره اطلاعات زندان هریک به اتاقی جداگانه منتقل گشته اند.

از طرفی دیگر کارت بانکی تعدادی از زندانیان سیاسی را که یک سال دیگر
اعتبار دارد به منظور اخاذی تعویض کرده اند و علیرغم گذشت چند روز هنوز
تعدادی از زندانیان سیاسی از داشتن کارت جدید محروم هستند و قادر نیستند که
از فروشگاه زندان غذای کنسروی و سایر اقلام را خریداری کنند.این در حالی
است که کمیت و کیفیت غذای زندان کاهش یافته است و اساسا قابل مصرف نمی
باشد.

در ادامه این گزارش می افزاید که در طی دو ماه گذشته بیش از 10 زندانی
سیاسی کرد تحت نام نامه ای که به اسم اداره آگاهی آمده بود ، این زندانیان
به اداره اطلاعات منتقل داده شده و مورد بازجویی قرار گرفته اند که آخرین
نمونه این زندانیان ، انور حسین پناهی بود که 10 روز را در بازداشتگاه
اداره اطلاعات این شهر سپری کرد.

در این میان بنا به دستور مقامات امنیتی این شهر تا اعلام دستور ، مرخصی
برای بیشتر زندانیان سیاسی ممنوع اعلام شده است.

گفتنی است کهمرخصی به زندانیان سیاسی،حق آنها در استفاده از مواد قانونی
همچون ماده 38 (عفو مشروط)، استفاده از حق قانونی تفكیك جرم و محل نگه داری
مناسب ، انتقال بی مورد زندانیان سیاسی از زندان عمومی به انفرادی های
اطلاعات ، استفاده بیشتر از ملاقات حضوری با خانواده،استفاده دلخواه و
مناسبتر از تلفن،نشریات و وسایل صوتی نادیده گرفته می شود. وضعیت قضایی
پرونده زندانیان و مخصوصاً متهمین سیاسی حكایت از ناعدالتیهایی دارد كه خود
داستان مفصل دیگری است. وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی این زندان روز به
روز رو به وخامت گذاشته که اوضاع از این قرار استدر حالی که بر طبق قوانین
خود جمهوری اسلامی زندانیان جرایم خواص باید به صورت مجزا نگهداری شوند، در
زندان مرکزی سنندج زندانیان سیاسی در کنار افراد اوباش تحت خطرناکترین
شرایط نگهداری می شوند.انواع مواد مخدر به راحتی در زندان سنندج خرید و
فروش می شود. هر روز دهها تن از افراد اوباش به این زندان آورده می شوند،
چیزی به اسم حقوق زندانی در زندان سنندج وجود ندارد،از سویی دیگر زندانیانی
هستند که حامل بیماری و ویروس های خطرناک از قبیل هپاتیت و مریضهای دیگر
هستند.ستاد مرکزی كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني ، ضمن تاکید دوباره نسبت
به‌ تداوم بی توجهه سازمان زندانهای ایران نسبت به رسیدگی و توجهه هر بیشتر
این ارگان به زندان مرکزی سنندج و وضعیت بد نگهداری زندانیان این زندان و
رفتارهای غیر قانونی در قبال کل زندانیان و بخصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی
اعتراض کرده‌ و نهادهای داخلی و بین المللی مدافع حقوق بشر برای حمایت و
توجهه هر بیشتر این نهادها را به وضعیت بد نگهداری کل زندانیان زندان مرکزی
سنندج جلب میکند.

ستاد مرکزی كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر