شنبه، مهر ۲۹، ۱۳۹۱

آزادی و انتخاب تغییر دین در جمهوری اسلامی + شنیداری

.

غییر دین، مسئله ایی روی خط قرمز شرع و البته جمهوری اسلامی که حتی در مواردی هم افرادی را قربانی خودش کرده است . این برنامه نگاهی دارد به موضوع " ایران و آزادی مذهب و تغییر دین"

« محبت نیوز» - هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ایی مورد تعرض و مواخذه قرار داد ،این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل 23 اما همیشه در ایران مورد مناقشه بوده ، شاید در ابتدا بنظر برسد که این اصل قاعدتن متضمن ماده 18  اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد.

ماده ایی که می گوید هر کس حق آزادی اندیشه و دین دارد و این حق از جمله مستلزم حق انتخاب دین و تغییر آن است اما واقعیات ایران گویای داستانی دیگری است هر چند در قانون مجازات اسلامی به روشنی مجازاتی برای تغییر دین یا به تعبیر شرعی آن " ارتداد " در نظر گرفته نشده اما تغییر دین همچنان بعد از سالها و دهه ها جزو مواردی است که پای شهروندان را بخاطر برگزیدن روشی اعتقادی به زندان باز می کند.
مسئله ایی روی خط قرمز شرع و البته جمهوری اسلامی که حتی در مواردی هم افرادی را قربانی خودش کرده است .
روند تعقیب قضایی مسلمانانی که تغییر دین داده اند و می دهند در ماههای گذشته با شتاب بیشتری دنبال شده تا جایی که به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل احمد شهید درباره مسائل مربوطه به حقوق بشر در ایران طی دو سال گذشته بیش از 300 مسیحی در ایران بازداشت شدند.
برنامه ساعت ششم نگاهی دارد به موضوع " ایران و آزادی مذهب و تغییر دین" . مهمان برنامه این هفته آقای منصور برجی از رهبران کلیسای لندن و فعال در حوزه حقوق مسیحیان می باشد . در این برنامه نیز همچنین با نظرات برخی دیگر از شنوندگان در این زمینه آشنا می شویم .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر