پنجشنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۹۲

خطر دیپورت خدیجه موهبتی فعال مسیحی از ترکیه

گزارش دریافتی:خطاب به کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه و سازمان هلسینکی اعلام میکنیم که پناهجوی فعال حقوق بشر مدافع حقوق اقلیتهای مذهبی خانم خدیجه موهبتی در شهر نوشهیر.ترکیه در خطر دیپورت قرار گرفته و تنها ده روز برای توقف حکم دیپورت وی زمان وجود دارد .

خدیجه موهبتی به دلیل فعالیت های جدید خود در ترکیه طی پنج سال و نیم هم اکنون اعضای خانواده اش در ایران طی هفته های اخیر تحت فشار رژیم قرار گرفته اند و آخرین فعالیت های وی در ترکیه تهیه گزارش از وضیت یوسف ندرخانی بوده است .شوهر وی به دلیل ابراز نگرانی از پلیس ترکیه درخواست کرده تا پاسپورت همسرش را به وی تحویل دهند تا در اسرع وقت خدیجه موهبتی را از ترکیه خارج کند و از ترس تروریستهای جمهوری اسلامی در امان بماند .
هم اکنون سفارت ایران در ترکیه شوهر وی را تهدید کرده است که باید خدیجه موهبتی حضورا به سفارت ایران بیاید و درباره دلایل پناهندگی خود و فعالیت هایش در ترکیه به مقامات ایران توضیح دهد و اخطار نموده است که پاسپورت خدیجه موهبتی در بایگانی است و تنها حق بازگشت به ایران را دارد .این در حالی است که تهدیدات پلیس ترکیه هم افزایش یافته است که پس از ده روز دیگر پلیس ترکیه به اجبار خدیجه موهبتی را به ایران دیپورت خواهد کرد به همین جهت هم دفتر کمیته گزارشگران هم فدراسیون بین المللی پناهندگان ایرانی و هم شبکه های جنبش پناهندگی از سازمان های هلسینکی و کمیسیاریای عالی پناهندگان میخواهند در اسرع وقت برای بازگشایی پرونده وی و مصاحبه مجدد بر اساس وضیت جدیدی که خدیجه موهبتی در ان قرار گرفته است اقدام نمایند .
با نهایت احترام
شبکه جنبش پناهندگی واحد ترکیه با همکاری فدراسیون بین المللی پناهندگان ایرانی
از تمامی رادیو ها و تلویزیون ها میخواهیم برای رسانه ای و علنی کردن مشکل خدیجه موهبتی با شمارهای زیر تماس حاصل کنند و برای نجات جان این هموطن بی دفاع ایرانی اقدام نمایند .
تلفن تماس
0534-550-7265 0507-455-7240
مشخصات اصلی پرونده خدیجه موهبتی
شماره پرونده
08c01592
تاریخ تولد
01.08.1977

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر