یکشنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۹۱

روز دوشنبه ۷ اسفند ماه سال جاری بیش از ۹ مغازه متعلق به شهروندان بهائی در شهر بندرترکمن پلمپ شد.
بر اساس گزارشات رسیده به بخش حقوق بشر جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی علت پلمپ سراسری مغازه های این شهروندان بهائی "تخلفات صنفی" ذکر شده است و پارچه ای مبنی بر این امر به در این مغازه ها نصب شده است.

این پلمپ در حالی صورت می گیرد که با وجود پرداخت مالیات و عوارض شهرداری، اقدامات و پیگیری های انجام گرفته بی نتیجه مانده است و مسئولین مرتبط تا کنون پاسخی در ارتباط با علت ادامه ی پلمپ این مغازه ها نداده اند و مسئولیت این اقدام را به عهده نگرفته اند.
عمده این مغازه ها پارچه فروشی است و کسبه بهایی بیش از ۲۰ سال در این منطقه به کسب و کار مشغول بوده و تا کنون تخلفی نیز نداشته اند.
این در حالیست که در سال های گذشته و به خصوص در ماه های اخیر، مغازه تعداد زیادی از شهروندان بهائی در شهرهای مختلفی چون همدان، سمنان و شیراز بارها توسط اداره اماکن پلمپ شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر